Nazovite nas: +381 (0)11 3033078

Delatnost




Arbitraže

Naša advokatska kancelarija je širom poznata kao značajna na polju međunarodnih arbitraža i ima obimno iskustvo pred svim važnim arbitražnim institucijama i arbitražnim pravilima.
Naše iskustvo u arbitražama pred međunardnim arbitražnim sudom ICC, arbitražne institucije najčešće korišćene za rešavanje najznačajnijih međnarodnih sporova, je neprevaziđeno. Takođe se pojavljujemo regularno pred regionalnim i nacionalnim arbitražnim institucijama kao što su UNICATRAL ad hoc arbitraža, češke i srpske spoljnotrgovinske arbitraže, arbitražni Institut štokholmske trgovačke komore, GAFTA (Grain and Feed Trade Association Arbitration), The Refined Sugar Association Arbitration London, Arbitraža ciriške trgovinske komore, Vienna Center ( VIAC), BAT.

Štaviše, gospodin Rajko Ignjačević je na osnovu svog velikog znanja na polju arbitražnog prava, na listi arbitara spoljnotrgovinske arbitraže u Beogradu.

Članovi našeg arbitražnog tima su rangirani među najboljim arbitražnim praktičarima u Srbiji i regionu. Naši članovi su regularno na usluzi kao arbitri, arbitri pojedinci, predsednici veća, kao i advokati strana u arbitraži na bilo kom zasedanju.

Kvalitet, veličina, i iskustvo našeg tima u međunarodnim arbitražama, dozvoljava nam da vodimo velike i kompleksne slučajeve.

Osim što zastupamo klijente, redovno pružamo usluge savetovanja u pogledu arbitražnih klauzula u međunarodnim ugovorima.

Građansko pravo

Naše mesto u samom vrhu parničenja u Srbiji je odavno uspostavljeno. Mi smo poštovani zbog našeg velikog iskustva i stručnosti u zastupanju različitih velikih organizacija. Mi smo specijalizovani u širokom opsegu trgovinskih poslova i u pravosudnih postupaka, gradnji i trgovačkim sporovima, sporovima u oblasti osiguranja, profesionalnoj nemarnosti, i u sporovima zbog klevete. Klijenti su sve više izloženi širokom opsegu parnica, arbitraža i ostalih postupaka za rešavanje sporova. Mi ćemo se boriti za Vas bez obzira da li pokrećete postupak ili ste tuženi, uključujući tužbe najveće vrednosti i ozbiljnosti.

Privredno pravo

Naša advokatska kancelarija pruža širok opseg usluga korporativnog i privrednog prava javnim i privatnim preduzećima. U većini slučajeva, mi pružamo opšte savete za korporacije i predstavljamo ih u svim aspektima njihovog privrednog života – od osnivanja kroz sve faze u njegovom razvoju i poslovanju. Naša privredna praksa je široka i često se preseca sa blisko povezanim pravima – naročito poreskim, privrednim transakcijama i hartijama od vrednosti.
Mi radimo u domaćim i međunarodnim privrednim transakcijama. Takođe, mi savetujemo preduzeća u vezi sa njihovim ugovorima sa domaćim i stranim partnerima, dobavljačima i distributerima.

Advokatska kancelarija ima iskustva u oblastima korporativnog prava. One uključuju sve aspekte bankarstva i finansija; spajanja i akvizicije; nekretnina; lizinga; intelektualne svojine; hartija od vrednosti i tržišta kapitala; i osiguranja, između ostalih.

Uključeni smo u sve aspekte privrednog upravljanja, uključujući direktora i odgovornosti ovlašćenih lica. Mi predstavljamo prvredna društva u izgradnji njihovog početnog kapitala i troškovima finansijskih transakcija u vezi javne i privatne zaduženosti i akcijskim kapitalom.

Naše insolventno odeljenje je aktivno uključeno u poslove stečaja i likvidacije, što čini važan deo rada ovog odeljenja. Mi savetujemo poverioce i likvidatorske upravnike u ovom polju.

Intelektualna svojina

Imali smo priliku da savetujemo i/ili zastupamo na sudu poznate muzičke umetnike i glumce, velike sportske događaje i modne dizajnere. Dalje, mi savetujemo privredne i individualne klijente u vezi sa intelektualnom svojinom, kao što su robne marke, patenti, dizajne i autorska prava. U Srbiji štitimo robne marke, dizajne i autorska prava. Imamo iskustva u privremenim i predhodnim merama da bi zaštitili prava klijenata. Mi pomažemo u sprovođenju inostranih presuda u vezi sa pravima licence, robnih marki ili emitovanjem sportskih dogadjaja.

Poresko pravo

Imamo iskustva u poreskom pravu, pozicionirajući kancelariju kao izbor za klijenta koji prepoznaje vrednost kroz zastupanje u poresko osetljivim temama.
Naš poreski tim ima iskustva u :

Poreskim kontroverzama i poreskim sporovima

Spajanju i akvizicijama
Međunarodnim i transfernih cena
Poreskom planiranju
Poreza
Carinskim oslobođenjima
Poreskoj politici
Primanjima zaposlenih
Naš poreski tim u saradnji sa CIF (www.cif.co.rs) ima obimno iskustvo u svim aspektima poresko kontraverznih rešenja, od oditinga do žalbe pred nadležnim organima, uključujući sporove kada prihvatljivo rešenje poreskih vlasti nije raspoloživo.

Radno pravo

Mi pružamo visok kvalitet, komercijalnih saveta u svim aspektima radnih odnosa – od zasnivanja radnog odnosa do penzionisanja. Imamo tim specijalnih savetnika koji su u stanju da pruže sveobuhvatan savet iz dana u dan, transakcionalnih i spornih tema sa kojima se naši klijenti suočavaju.
Mi prepoznajemo da je upravljanje ljudima ključ za poslovni uspeh. Zato radimo sa klijentima i odgovaramo odmah na sva pitanja u vezi radnog odnosa i pružamo rešenja koja su skrojena i odgovarajuća za komercijalne ciljeve klijenata, ljudske strategije i kulturu. Mi cenimo potrebu za održanjem konstruktivnih radnih odnosa sa svim zainteresovanim stranama.

Koristimo naše iskustvo i znanje da predupredimo probleme i donesemo inovativna rešenja. Gde je moguće, pomažemo da pretvorimo problem u priliku.

Imamo impresivno iskustvo pomažući klijentima u svim aspektima radnih odnosa, uključujući industrijske odnose, podsticajne, penzijske, diskriminatorske, imenovanje i razrešenje menadžmenta, izvršenja plata i beneficija i teme korporativnog upravljanja. Mi nudimo klijentima kompletan niz usluga iz radnog odnosa – strateškog razvoja, saveta, zastupanja i obuke na radnom mestu.

Krivično pravo

Uključeni smo u mnoge vodeće slučajeve, bilo da su povezani sa opštim kriminalom, prevarama, krivičnim delima u vezi finansijskih usluga, davanja mita, pranja novca, internim i korporativnim istragama i zdravstvenim bezbednosnim istragama.
Naši branioci su mudri, puni podrške i visoko sofisticirani, posebno poznati po veštini pružanja strategijskih, razumnih i praktičnih krivično-pravnih saveta i sa sposobnošću čuvanja potencijalnih slučajeva van očiju javnosti.

Ljudi dolaze kod nas kada su u nevolji. Veruju nam da ih savetujemo kroz svaku fazu krivičnog postupka i da im omogućujemo najbolji mogući rezultat.

Privatnost klijenata

Kroz obimnu praksu privatnosti klijenta mi prepoznajemo potrebu za brzom, efikasnom i fleksibilnom uslugom. Naš odnos sa Vama je zasnovan na ličnom kontaktu i razumevanjem za važnošću vaših potreba. Advokatska kancelarija pruža obiman opseg u vezi privatnosti klijenata, uključujući testament, upravljanje nekretninama, fondove i poresko planiranje, usluge iz oblasti stambenog i porodičnog prava.